Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Ông Từ Cao Phan Từ Trần


Ông Từ Cao Phan từ trần ngày 14 tháng 02 năm 2011 tại Hà Nội, hưởng thọ 84 tuổi. Lễ an táng được cử hành vào ngày 16 tháng 02 năm 2011 tại Thường-tín Hà Nội.


Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français