Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Nghĩa Trang Họ Cao Tại Nghệ AnCon cháu dòng họ Cao-Xuân ở Việt Nam đã bỏ ra rất nhiều công sức để xây dựng lại nghĩa trang tộc họ Cao tại Nghệ An.

Trong thời kỳ chiến tranh, mồ mả tổ tiên họ Cao bị tàn phá, dời đi dời lại nhiều lần. Con cháu trong họ lại trôi giạt khắp nẻo, không đủ điều kiện giữ gìn, tu bổ. Bắt đầu từ giữa thập niên 1990, các anh em chú bác trong họ phải trải qua nhiều thời gian khổ nhọc tìm kiếm và di dịch mồ mả cha ông; sau đó xin phép nhà nước, mua đất, xây cất lại nghĩa trang. Mãi đến năm 1998 mới hoàn tất.

Nghĩa trang có tường thành chung quang, có cổng đi vào. Bên trong là mộ của ông bà, xắp xếp theo thứ tự trước sau; rất chu đáo và trịnh trọng.

Đây là một công lao vô cùng to lớn của các anh em họ Cao trong nước.[ Hình ảnh ]


back to topHình Ảnh || Liên Lạc || English || Français