Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
caoxuan.com
HELP

Xin tiếp tay phát triển trang mạng caoxuan.com

Please help improve caoxuan.com

 1. Bổ túc thông tin cho gia phả. Chúng tôi luôn cần bổ túc, đính chính chi tiết về; năm sinh, năm mất và danh sách vợ chồng con cái của người trong họ. Nếu bạn có liên hệ với gia đình Cao-Xuân, hãy tìm tên cha mẹ hay ông bà mình và từ từ thêm tên con cháu của họ, trong đó bạn.

  Find a relative and edit his or her details.

 2. Gửi hình ảnh lên caoxuan.com.

  Send photos & images.

 3. Gửi hay copy những bài viết về gia đình chúng ta.

  Write a new article.

 4. Thăm hỏi và ghi lại những kỷ niệm xưa của cha anh. Những vị lớn tuổi rồi sẽ phải ra đi. Chúng ta cần ghi lại những mẫu chuyện quan trọng hoặc thú vị để con cháu sau này học hỏi về các bậc cha anh đi trước.

  Write article on old family memories.

 5. Phổ biến caoxuan.com đến bà con bạn bè.

  Tell your relatives and friends about caoxuan.com.Gia Phả


|

|

|

|

|
Phạm Thu Hương
(1989 - )
Nhân viên

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
05-Jan-2019:
Cao Xuân Kiên
01-Dec-2018:
Cao Huy Hiển
Cao Huy Bảy
28-Nov-2018:
Cao Xuân Xang
09-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Quân
08-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng
07-Aug-2018:
Cao Xuân Tiến
06-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
Cao Xuân Hoàng Mỹ
03-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
12-Jun-2018:
Florent Cao
09-Jun-2018:
Romain Cao
02-Jun-2018:
Audrey Cao
Florent Cao
08-May-2018:
Nguyễn Văn Dũng
07-May-2018:
Phạm Thu Hương
Phạm Thu Hà
06-May-2018:
Cao Xuân Liêm
Nguyễn Thị Lan Thanh
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn Ấu Nhiên
Nguyễn Hạo Nhiên
05-May-2018:
Nguyễn Văn Dũng
15-Apr-2018:
Cao Thị Lý
Cao Thị Hồng
Cao Xuân Hoạt
Nguyễn Hữu Phúc
12-Apr-2018:
Nguyễn Thị Minh Tâm
Cao Xuân Cẩm
Cao Xuân Khôi
Cao Huy Phương
01-Apr-2018:
Willier Frederique
Cao Xuân Khôi
16-Mar-2018:
Cao Thị Trâm
04-Mar-2018:
Cao Thị Nhụy
Nguyễn Hữu Phúc
Cao Thị Đóa
Cao Thị Diệm

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français