Họ Cao-Xuân Nghệ An Việt Nam - gia phả - family tree - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français

Nhà thờ cụ Cao Xuân Dục

Video

Tài Liệu
Hình Ảnh

Click to see more photos of this project

Click to see more photos of this project

Click to see more photos of this project

Click to see more photos of this project

Thông Báo - Quỹ Xây Dựng

Ban liên lạc họ Cao Xuân kêu gọi đóng góp giúp quỹ xây dựng và bảo quản Nhà thờ cụ Cao Xuân Dục tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Xin liên lạc: Cao xuân Phong ()
Số di động 0913510501
1502, 17T1 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy,Hà Nội

Xin gửi tiền đóng góp vào ngân hàng Vietcombank
Tên Cao Xuân Phong
0021 0009 77849 (số Tài khoản tiền Việt)
0451 3712 95638 (số Tài khoản tiền đô-la Mỹ)


Gia Phả


|

|

|
Phan Chí Cao Dương
(1982 - )
Kỹ sư Tin học

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
24-Mar-2020:
Anne Junor
Võ Văn Phiếm
18-Dec-2019:
Võ Gia Minh
07-Dec-2019:
Nguyễn Tuấn Andrew
Nguyễn Thúy Mai
05-Sep-2019:
Đinh Thị Thanh Phương
Đinh Nho Sanh
Đinh Thị Bình
Đinh Thị Minh
26-Aug-2019:
Thạch Xuân Hùng
Thạch Xuân Sơn
Thạch Thị Hương
Thạch Thị Loan
Thạch Thị Mỹ
Thạch Xuân Thành
Thạch Thị Dung
25-Aug-2019:
Thái Minh Nghiêm
Thái Minh Hương
Thái Hùng Chương
Thái Hùng Ngọc
Thái Minh Đức
Đinh Thị Cẩm Hà
Thạch Thị Dung
Thạch Xuân Chi
Thạch Xuân Thi

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français