Cao Xuân Tiếu - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
caoxuan.com
Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp

Cao Thị Bích

[edit]

Cao Xuân Tiếu


1865 – 1939
Thượng Thư
( Việt Nam )

Cao Thị Quán
Cao Thị Hòa

Nguyễn Thị Vịnh

Cao Xuân Tảo
Cao Xuân Mại
Cao Thị Nhu
Cao Thị Viện
Cao Thị Trân
Cao Thị Thâm
Cao Thị Giảng
Cao Thị Khiết
Cao Thị Tường
Nguyễn Thị Phương

Cao Thị Minh
Cao Xuân Hiệu
Tôn Nữ Thị Lài

Cao Thị Yên
Cao Thị Hóa
Cao Xuân Đôn
Cao Thị Chín
Nguyễn Thị Ân

Cao Xuân Huy
Cao Xuân Do
Cao Thị Huỳnh
Cao Thị Cư
Nguyễn Thị Du

Cao Thị Huệ
Cao Thị Thái
Cao Thị Phú
Cao Xuân Đằng

Ông Cao Xuân Tiếu tự Mộng Phó, hiệu Bang Sa, Hải tăng, sinh năm Ất Sửu (1865) tại làng Thịnh Mỹ.

Ông đỗ Cử Nhân năm Tân Mão (1891 - thứ nhì trường Nghệ An) và Phó Bảng năm Ất Mùi (1895)

Làm quan nhà Nguyễn qua những chức bậc:

An Sát Quảng Nam (1901)

Bố chánh Bình định, Hà Tịnh,

Chủ khảo khoa thi Hương trường Thanh Hóa (1906)

Tham tri bộ Lễ, bộ Hộ (1913)

Sau được thăng quan lên Thượng Thư.

Sau khi về hưu năm 1922 ông nhận làm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Nông Tín Ngân Hàng miền Bắc Trung Kỳ.

Ông mất năm Kỷ Mão (1939), thọ 74 tuổi.

Gia đình ông Cao Xuân Tiếu

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|

|

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
19-Feb-2019:
Vu T Kim Anh
Vu T Kim Anh
24-Jan-2019:
05-Jan-2019:
Cao Xuân Kiên
01-Dec-2018:
Cao Huy Hiển
Cao Huy Bảy
28-Nov-2018:
Cao Xuân Xang
09-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Quân
08-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng
07-Aug-2018:
Cao Xuân Tiến
06-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
Cao Xuân Hoàng Mỹ
03-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
12-Jun-2018:
Florent Cao
09-Jun-2018:
Romain Cao
02-Jun-2018:
Audrey Cao
Florent Cao
08-May-2018:
Nguyễn Văn Dũng
07-May-2018:
Phạm Thu Hương
Phạm Thu Hà
06-May-2018:
Cao Xuân Liêm
Nguyễn Thị Lan Thanh
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn Ấu Nhiên
Nguyễn Hạo Nhiên
05-May-2018:
Nguyễn Văn Dũng
15-Apr-2018:
Cao Thị Lý
Cao Thị Hồng
Cao Xuân Hoạt
Nguyễn Hữu Phúc
12-Apr-2018:
Nguyễn Thị Minh Tâm
Cao Xuân Cẩm
Cao Xuân Khôi
Cao Huy Phương
01-Apr-2018:
Willier Frederique
Cao Xuân Khôi
16-Mar-2018:
Cao Thị Trâm
04-Mar-2018:
Cao Thị Nhụy
Nguyễn Hữu Phúc
Cao Thị Đóa
Cao Thị Diệm

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français