Nguyễn Thị Vịnh - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp

Nguyễn Thị Vịnh


1864 – 1949

( Việt nam )

Cao Xuân Tiếu


Cao Xuân Tảo
Cao Xuân Mại
Cao Thị Nhu
Cao Thị Viện
Cao Thị Trân
Cao Thị Thâm
Cao Thị Giảng
Cao Thị Khiết
Cao Thị Tường

Cụ Nguyễn thị Vịnh là con của cụ Nguyễn trung Quán, quán làng Yên Sủng, huyện Nghi Lộc,tỉnh Nghệ An.

Cụ mất ngày 14-12 năm Mậu tý (02-01-1949) tại làng Thịnh Mỹ.

[edit]

?Bạn có thông tin về Nguyễn Thị Vịnh?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français