Cao Xuân Dương - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh
Cao Xuân Tảo   –   Tôn Nữ Thị Nhu

Cao Xuân Thiệu
Cao Thị Như Khuê
Cao Thị Tú Oanh
Cao Thị Lưu Cầu
Cao Xuân Định
Cao Xuân Vỹ

[edit]

Cao Xuân Dương

1921 – 2017
Giáo Sư Trung Học - Kinh Doanh
( Saigòn )

Cao Xuân Linh
Cao Thị Văn Dao
Cao Thị Toàn Cơ
Cao Xuân Trác
Cao Xuân Phổ
Cao Xuân Trứ

Lê Mộng Liên

Cao Xuân Hiểu
Cao Xuân Tố Hinh
Cao Xuân Duy
Cao Xuân Tố Quyên
Cao Xuân Mộng Ngọc

Cũng như các anh em con ông Cao Xuân Tảo, ông Dương tham gia đoàn thanh niên Giải Phóng Quân năm 1945.

Từ năm 1952 đến năm 1963 dạy học tại nhiều trường trung học tại Sài gòn.

Tham gia và làm Tổng Thư Ký Chi Hội Thanh Niên Thế Giới VN. Về hưu làm kinh doanh, xuất nhập cảng.

Lấy vợ là bà Lê Mộng Liên, năm 1963. Có năm con.

Ông Cao Xuân Dương từ trần ngày 24/12/17 tại Sài Gòn hưởng thọ 97 tuổi.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
21-Jan-2020:
Cao Xuân Tiến
18-Dec-2019:
Võ Gia Minh
07-Dec-2019:
Nguyễn Tuấn Andrew
Nguyễn Thúy Mai
05-Sep-2019:
Đinh Thị Thanh Phương
Đinh Nho Sanh
Đinh Thị Bình
Đinh Thị Minh
26-Aug-2019:
Thạch Xuân Hùng
Thạch Xuân Sơn
Thạch Thị Hương
Thạch Thị Loan
Thạch Thị Mỹ
Thạch Xuân Thành
Thạch Thị Dung
25-Aug-2019:
Thái Minh Nghiêm
Thái Minh Hương
Thái Hùng Chương
Thái Hùng Ngọc
Thái Minh Đức
Đinh Thị Cẩm Hà
Thạch Thị Dung
Thạch Xuân Chi
Thạch Xuân Thi

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français