Cao Xuân Trác - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
caoxuan.com
Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh
Cao Xuân Tảo   –   Tôn Nữ Thị Nhu

Cao Xuân Thiệu
Cao Thị Như Khuê
Cao Thị Tú Oanh
Cao Thị Lưu Cầu
Cao Xuân Định
Cao Xuân Vỹ
Cao Xuân Dương
Cao Xuân Linh
Cao Thị Văn Dao
Cao Thị Toàn Cơ

[edit]

Cao Xuân Trác


1927 – 1996

Cao Xuân Phổ
Cao Xuân Trứ

Trần Thị Ánh Tuyết

Cao Xuân Diệu
Cao Xuân Ánh
Cao Xuân Chiêu
Cao Xuân Nguyệt-Đan

Học đại học Kỹ Thuật Huế, học ban Điện đến năm 1945. Tham gia kháng chiến, vào Nam Bộ năm 1945, trở ra Hà Nội năm 1949 để học tiếp ba năm Kỹ Sư tại Đại Học Phú Thọ (1949 -1951).

Vào khoá Hải Quân đầu tiên của Việt Nam (1952), giải ngũ năm 1957. Du học bên Nhật từ năm 1958 đến năm 1959, ngành Hải Dương Học.

Từ năm 1960 đến năm 1968, làm Trưởng ty ngư nghiệp Đà Nẵng. Xin nghỉ năm 1969 để đóng góp cho trương trình "Cơ Quan Phát triển Cộng Đồng" của Mỹ, Unicef và hội Công Giáo cứu trợ.

Vượt biên năm 1978, đến Mỹ năm 1979 cư ngụ tại Orange County California.

Ông Cao Xuân Trác mất ngày 4 tháng 1 năm 1996 tại California, USA.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|

|

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
05-Jan-2019:
Cao Xuân Kiên
01-Dec-2018:
Cao Huy Hiển
Cao Huy Bảy
28-Nov-2018:
Cao Xuân Xang
09-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Quân
08-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng
07-Aug-2018:
Cao Xuân Tiến
06-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
Cao Xuân Hoàng Mỹ
03-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
12-Jun-2018:
Florent Cao
09-Jun-2018:
Romain Cao
02-Jun-2018:
Audrey Cao
Florent Cao
08-May-2018:
Nguyễn Văn Dũng
07-May-2018:
Phạm Thu Hương
Phạm Thu Hà
06-May-2018:
Cao Xuân Liêm
Nguyễn Thị Lan Thanh
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn Ấu Nhiên
Nguyễn Hạo Nhiên
05-May-2018:
Nguyễn Văn Dũng
15-Apr-2018:
Cao Thị Lý
Cao Thị Hồng
Cao Xuân Hoạt
Nguyễn Hữu Phúc
12-Apr-2018:
Nguyễn Thị Minh Tâm
Cao Xuân Cẩm
Cao Xuân Khôi
Cao Huy Phương
01-Apr-2018:
Willier Frederique
Cao Xuân Khôi
16-Mar-2018:
Cao Thị Trâm
04-Mar-2018:
Cao Thị Nhụy
Nguyễn Hữu Phúc
Cao Thị Đóa
Cao Thị Diệm

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français