Cao Xuân Phổ - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
caoxuan.com
Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh
Cao Xuân Tảo   –   Tôn Nữ Thị Nhu

Cao Xuân Thiệu
Cao Thị Như Khuê
Cao Thị Tú Oanh
Cao Thị Lưu Cầu
Cao Xuân Định
Cao Xuân Vỹ
Cao Xuân Dương
Cao Xuân Linh
Cao Thị Văn Dao
Cao Thị Toàn Cơ
Cao Xuân Trác

[edit]

Cao Xuân Phổ


1930 – 2015
Giáo Sư
( Hà Nội Việt Nam )

Cao Xuân Trứ

Đào Thị Bích Tâm

Cao Xuân Phong
Cao Xuân Phú
Cao Xuân Hà

Ông là người mở đầu trong việc tìm mối quan hệ giữa nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc của văn hóa Chàm và đã có mấy chục năm nghiên cứu về nét đặc sắc của di sản văn hóa này.

Ông Cao xuân Phổ Sinh năm 1930 va mất ngày 20 tháng 10 năm 2015 tại Hà Nội. Chôn tại nghĩa trang Sơn Tây.

Gia đình ông bà Phổ (tháng 11 năm 2000)


Internet links:

 • Buddhism as a Contribution to Peace in Vietnam

 • Lạt Ma giáo và Thiền tông Việt Nam-Tương đồng và khác biệt

  [edit]

 • ?Bạn có thông tin về người này?
  Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
  Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
  Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

  Tra liên hệ giữa hai người

  Tên người 1

  Tên người 2

  

  Gia Phả


  |

  |

  |

  |

  ... xem tiếp

  Bổ túc mới nhất:
  19-Feb-2019:
  Vu T Kim Anh
  Vu T Kim Anh
  24-Jan-2019:
  05-Jan-2019:
  Cao Xuân Kiên
  01-Dec-2018:
  Cao Huy Hiển
  Cao Huy Bảy
  28-Nov-2018:
  Cao Xuân Xang
  09-Aug-2018:
  Cao Xuân Hoàng Quân
  08-Aug-2018:
  Cao Xuân Hoàng
  07-Aug-2018:
  Cao Xuân Tiến
  06-Aug-2018:
  Cao Xuân Hoàng Long
  Cao Xuân Hoàng Mỹ
  03-Aug-2018:
  Cao Xuân Hoàng Long
  12-Jun-2018:
  Florent Cao
  09-Jun-2018:
  Romain Cao
  02-Jun-2018:
  Audrey Cao
  Florent Cao
  08-May-2018:
  Nguyễn Văn Dũng
  07-May-2018:
  Phạm Thu Hương
  Phạm Thu Hà
  06-May-2018:
  Cao Xuân Liêm
  Nguyễn Thị Lan Thanh
  Nguyễn An Nhiên
  Nguyễn Ấu Nhiên
  Nguyễn Hạo Nhiên
  05-May-2018:
  Nguyễn Văn Dũng
  15-Apr-2018:
  Cao Thị Lý
  Cao Thị Hồng
  Cao Xuân Hoạt
  Nguyễn Hữu Phúc
  12-Apr-2018:
  Nguyễn Thị Minh Tâm
  Cao Xuân Cẩm
  Cao Xuân Khôi
  Cao Huy Phương
  01-Apr-2018:
  Willier Frederique
  Cao Xuân Khôi
  16-Mar-2018:
  Cao Thị Trâm
  04-Mar-2018:
  Cao Thị Nhụy
  Nguyễn Hữu Phúc
  Cao Thị Đóa
  Cao Thị Diệm

  Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français