Đinh Nho Kham - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
caoxuan.com
Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh

Đinh Nho Kham

– 1934
Tú tài
( Việt Nam )

Cao Thị Nhu


Đinh Thị Cẩm Hà
Đinh Nho Linh
Đinh Thị Mỹ Diệu
Đinh Thị Bình

- Con cụ Đinh Nho Quang, Cử nhân, quán làng Gôi mỹ,huyện Hương sơn,tỉnh Hà tĩnh.

- Mất ngày 21-09 năm Canh tuất (27-11-1934).

- Cụ Đinh nho Kham đỗ Tú tài.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|
Cao Thị Xuân Ánh
(1948 - )
Bác sĩ y khoa Genève Thụy Sĩ

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
15-Jul-2019:
Cao Xuan Bao
12-Jul-2019:
Thomas Fernandez
Matéo Fernandez
29-Jun-2019:
Marcelo Fernanadez
Phan Chí Cao Dương
Thomas Fernandez
Matéo Fernandez
23-Feb-2019:
Vũ T Kim Anh
05-Jan-2019:
Cao Xuân Kiên
01-Dec-2018:
Cao Huy Hiển
Cao Huy Bảy
28-Nov-2018:
Cao Xuân Xang
09-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Quân
08-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng
07-Aug-2018:
Cao Xuân Tiến
06-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
Cao Xuân Hoàng Mỹ
03-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
12-Jun-2018:
Florent Cao
09-Jun-2018:
Romain Cao
02-Jun-2018:
Audrey Cao
Florent Cao

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français