Dòng họ Cao-Xuân
Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh

Đinh Nho Kham

– 1934
Tú tài
( Việt Nam )

Cao Thị Nhu


Đinh Thị Cẩm Hà
Đinh Nho Linh
Đinh Thị Mỹ Diệu
Đinh Thị Bình

- Con cụ Đinh Nho Quang, Cử nhân, quán làng Gôi mỹ,huyện Hương sơn,tỉnh Hà tĩnh.

- Mất ngày 21-09 năm Canh tuất (27-11-1934).

- Cụ Đinh nho Kham đỗ Tú tài.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Hình Ảnh || Liên Lạc || Tiếp tay - Help! || English || Français