Cao Thị Viện - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
caoxuan.com
Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh

Cao Xuân Tảo
Cao Xuân Mại
Cao Thị Nhu

[edit]

Cao Thị Viện

1893 – 1934

( Việt nam )

Cao Thị Trân
Cao Thị Thâm
Cao Thị Giảng
Cao Thị Khiết
Cao Thị Tường

Trần Khánh Vân

Trần Thị Ân
Trần Thị Huệ
Trần Thị Diễm Anh
Trần Khánh Hồng

- Con thứ 3 của cụ Cao xuân Tiếu và bà Nguyễn thị Vịnh.

- Sinh năm Quý tỵ 1893 tại làng Thịnh mỹ.

- Tháng 2 năm Tân hợi 1911,lập gia đình với cụ Trần Khánh Vân tại huyện Can lộc tỉnh Hà tĩnh,có 4 người con.

- Cụ Cao thị Viện mất năm 1934 tại Hà Nội, Cụ Trần khánh Vân mất năm 1954 tại Can Lộc.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|

|
Nguyễn Xuân Phúc
(1922 - )
colonel,retired

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
25-Aug-2019:
Đinh Thị Cẩm Hà
Thạch Thị Dung Sn 1972
Thạch Xuân Chi
Thạch Xuân Thi
Thái Hùng Chương (hiện ở Nha Trang)
24-Aug-2019:
10-Aug-2019:
Tạ Thị Nhỡ
15-Jul-2019:
12-Jul-2019:
Thomas Fernandez
Matéo Fernandez
29-Jun-2019:
Marcelo Fernanadez
Phan Chí Cao Dương
Thomas Fernandez
Matéo Fernandez
23-Feb-2019:
Vũ T Kim Anh
05-Jan-2019:
Cao Xuân Kiên
01-Dec-2018:
Cao Huy Hiển
Cao Huy Bảy
28-Nov-2018:
Cao Xuân Xang
09-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Quân
08-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng
07-Aug-2018:
Cao Xuân Tiến
06-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
Cao Xuân Hoàng Mỹ
03-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
12-Jun-2018:
Florent Cao
09-Jun-2018:
Romain Cao
02-Jun-2018:
Audrey Cao
Florent Cao

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français