Đoàn Đình Chi - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
caoxuan.com
Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Vịnh

Đoàn Đình Chi

1894 – 1965
Bố chánh Thái Bình
( Việt Nam )

Cao Thị Trân


Đoàn Đình Hoè

Con Thượng thư bộ Công, Đoàn Đình Nhàn và bà Vũ thị Trị, quán làng Đào lạng, phủ Vĩnh ninh, tỉnh Hải dương.

Sinh ngày 12-02 năm Gíap ngọ(18-03-1894) tại Hải Dương.

Mất ngày 18-09 năm Ất tỵ (12-10-1965) tại khu phố Hòa hưng, quận 3, Saigon.

Cụ đỗ Cử nhân trường Thừa thiên khoa Ất mão 1915. Làm quan giữ các chức vụ Tri huyện Bình khê, Tri phủ Quảng ninh, Thương tá tỉnh Thanh hóa tại Trung kỳ.Thuyên chuyển ra Bắc kỳ và giữ những chức vụ Tri phủ Ứng hòa, Tri phủ Từ sơn, Thương tá tỉnh Hưng yên, Bố chánh tỉnh Thái Bình.

Hưu trí năm 1944,về quê quán tại Ninh giang. Di cư vào Saigon năm 1954.

Có hai người con nuôi là Đoàn Đình Hòe và Đoàn Thị Toàn (tức Cao thị Toàn Cơ con cụ Cao xuân Tảo )

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|

|
Từ Bộ Cam
(1924 - 2000)
Đại Úy

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
05-Sep-2019:
Đinh Thị Thanh Phương
Đinh Nho Sanh
Đinh Thị Bình
Đinh Thị Minh
26-Aug-2019:
Thạch Xuân Hùng
Thạch Xuân Sơn
Thạch Thị Hương
Thạch Thị Loan
Thạch Thị Mỹ
Thạch Xuân Thành
Thạch Thị Dung
25-Aug-2019:
Thái Minh Nghiêm
Thái Minh Hương
Thái Hùng Chương
Thái Hùng Ngọc
Thái Minh Đức
Đinh Thị Cẩm Hà
Thạch Thị Dung
Thạch Xuân Chi
Thạch Xuân Thi
24-Aug-2019:
10-Aug-2019:
Tạ Thị Nhỡ
15-Jul-2019:
12-Jul-2019:
Thomas Fernandez
Matéo Fernandez
29-Jun-2019:
Marcelo Fernanadez
Phan Chí Cao Dương
Thomas Fernandez
Matéo Fernandez
23-Feb-2019:
Vũ T Kim Anh
05-Jan-2019:
Cao Xuân Kiên
01-Dec-2018:
Cao Huy Hiển
Cao Huy Bảy
28-Nov-2018:
Cao Xuân Xang
09-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Quân
08-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng
07-Aug-2018:
Cao Xuân Tiến
06-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
Cao Xuân Hoàng Mỹ
03-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
12-Jun-2018:
Florent Cao
09-Jun-2018:
Romain Cao
02-Jun-2018:
Audrey Cao
Florent Cao

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français