Cao Xuân Tiến - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Tôn Nữ Thị Lài
Cao Xuân Đôn   –   Cao Thị Thanh
Cao Xuân Tấn   –   Hà Bảo Hòa

[edit]

Cao Xuân Tiến


1974 – 2020
Bác sỹ

Cao Xuân Quỳnh Phương

Vũ Thị Thu Hiền

Cao Xuân Hiền Vinh
Cao Xuân Anh Thư
Cao Xuân Phúc Vinh

Tốt nghiệp Đại học Y khoa Hà nội năm 1998.

Cao Xuân Tiến mất ngày 21.01.2020 tại Hà Nội.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Xuân Tiến?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français