Cao Xuân Do - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Ân

Cao Xuân Huy

[edit]

Cao Xuân Do

1911 – 1993
Thư ký Bưu điện
( Sài Gòn )

Cao Thị Huỳnh
Cao Thị Cư

Lữ Thị Loan

Cao Thị Phác
Cao Xuân Nhật
Cao Thị Xuân Nguyệt
Cao Xuân Đỗ

- Con thứ 15 của cụ Cao Xuân Tiếu và Cụ Nguyễn Thị Ân.

- Sinh ngày 05-01 năm Tân hợi (03-02-1911) tại Quỳnh Lưu.

- Học ở trường Quốc học Huế(1922-1924),trung học Vinh(1925-1928).

- Làm Thư ký Bưu điện tại Cambodge (1930-1937),ở Hà nội(1937-1946).Về ở làng Thịnh mỹ(1947-1954),đến năm 1955 thì di cư vào Saigon. Được tái bổ làm Thư ký Bưu điện năm 1956. Về hưu năm 1966.

- Tại Trà vinh,ngày 17-02 năm Đinh sửu (17-08-1937),lập gia đình với bà Lữ Thị Loan sinh năm Bính thìn 1916. Có bốn người con.

- Ông Cao Xuân Do mất tại Saigon năm 1993.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Xuân Do?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français