Trương Thúc Ban - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Du

Trương Thúc Ban


1906 – 1972
Trưởng ty quan thuế Hội An
( Việt Nam )

Cao Thị Huệ


Trương Thị Mai
Trương Thị Thu Cúc

Con ông Phó bảng Trương trung Thông và bà Trần thị Diệm, quán xã Đan Chế, Thạch hà, Hà Tĩnh.

[edit]

?Bạn có thông tin về Trương Thúc Ban?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français