Nguyễn Thị Hoàng Lan - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Du
Cao Thị Huệ   –   Trương Thúc Ban
Trương Thị Thu Cúc   –   Nguyễn Văn Bàng

Nguyễn Thị Hoàng Lan

1972 –
Giảng Viên ĐH

Nguyễn Việt Dũng

Giảng viên Bộ môn Công nghiệp Thực phẩm Học viện Nông nghiệp VN

Hoc vi Tien sy 2018.

[edit]

?Bạn có thông tin về Nguyễn Thị Hoàng Lan?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français