Bùi Văn Hường - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
caoxuan.com
Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Du

Bùi Văn Hường


1920 – 1988
Giáo viên
( Việt Nam )

Cao Thị Phú


Bùi Cao Chính
Bùi Văn Tú
Bùi Văn Chương
Bùi Văn Tứ
Bùi Thị Đào

Năm 1940 ông đậu Tú tài và được bổ nhiệm làm giáo viên.

Trong kháng chiến ông tham gia công tác thanh niên cứu quốc.

Từ 1954 ông giáo viên trung học tại thàh phố Vinh Nghệ An.

Ông là một người đam mê nghiên cứu và có một tình yêu lớn đối với sinh vật, môi trường và ông đã truyền tình yêu đó cho học sinh trong suốt cuộc đời giáo viên của mình. Một con người yêu thiên nhiên , yêu quê hương của mình mà không thể đi xa được.

Trong chiến tranh 1964 ông phụ trách phòng giáo dục, hiệu trưởng các trường Trung học Thành phố Vinh.

Sau khi bà Cao Thị Phú mất, từ năm 1968 đến năm 1973 ông kết bạn già với bà Nguyễn Thị Xoan (bà mẹ Việt Nam Anh Hùng).

Ông mất 1988 tại thành phố Vinh Nghệ An.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|

|

|

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
10-Aug-2019:
Tạ Thị Nhỡ
15-Jul-2019:
12-Jul-2019:
Thomas Fernandez
Matéo Fernandez
29-Jun-2019:
Marcelo Fernanadez
Phan Chí Cao Dương
Thomas Fernandez
Matéo Fernandez
23-Feb-2019:
Vũ T Kim Anh
05-Jan-2019:
Cao Xuân Kiên
01-Dec-2018:
Cao Huy Hiển
Cao Huy Bảy
28-Nov-2018:
Cao Xuân Xang
09-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Quân
08-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng
07-Aug-2018:
Cao Xuân Tiến
06-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
Cao Xuân Hoàng Mỹ
03-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
12-Jun-2018:
Florent Cao
09-Jun-2018:
Romain Cao
02-Jun-2018:
Audrey Cao
Florent Cao

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français