Nguyễn Cao Nam Trân - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Du
Cao Xuân Đằng   –   Nguyễn Thị Ngọc Nhụy
Cao Xuân Ái Châu   –   Nguyễn Văn Hưng

Nguyễn Cao Hùng
Nguyễn Cao Hiệp
Nguyễn Cao Huân
Nguyễn Cao Huy

[edit]

Nguyễn Cao Nam Trân


1973 –
Cosmetologist
( Ogden, Utah )

Nguyễn Cao Bội Trân

Trần Duy Việt Thanh

Con thứ năm cũng là con gái lớn của Cao Xuân Ái Châu.

Hiện tại cùng chồng Việt Thanh và hai con định cư tại Odgen, Utah USA.

[edit]

?Bạn có thông tin về Nguyễn Cao Nam Trân?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français