Cao Xuân Kiên - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Phan Thị Tiệp
Cao Xuân Tiếu   –   Nguyễn Thị Du
Cao Xuân Đằng   –   Nguyễn Thị Ngọc Nhụy

Cao Xuân Ái Châu
Cao Xuân Quỳnh Châu
Cao Xuân Năng
Cao Xuân Mạch
Cao Xuân Ái Quỳnh
Cao Xuân Ái Minh
Cao Xuân Bàng

[edit]

Cao Xuân Kiên


1963 –
Bác Sĩ
( Sydney Australia )

Huỳnh Tuyết Lệ

Cao Xuân Liêm

Sinh năm 1963 tại Saigon. Cùng chị là Cao Xuân Ái Minh vượt biển sang Úc năm 1980.

Tốt nghiệp Y Khoa (Đại Học NSW) năm 1991. Từ năm 2001 làm bác sĩ đa khoa Randwick (Sydney).

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Xuân Kiên?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français