Cao Xuân Khôi - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
caoxuan.com
Cao Xuân Dục   –   Trương Thị Liễu

[edit]

Cao Xuân Khôi


– 1955

( Nghệ An )

Bùi Thị Huyên

Cao Xuân Hoạt
Cao Xuân Kỳ
Hoàng Thị Ba

Cao Xuân Đạm
Cao Thị Ngọc Lan
Cao Thị Ngọc Oanh
Cao Xuân Thục
Cao Thị Hồng Đương
Cao Thị Thu Cầm
Cao Thị Mỹ Dung

Con cụ Trương Thị Liễu, quán xã Cao xá, phủ Diễn châu,tỉnh Nghệ an.

Đỗ Tú tài tại trường Thừa Thiên Huế.

Cụ là người văn hoa viết chữ Nho rất đẹp. Nhiều người từ khắp các tỉnh thường đến xin chữ, thơ phú và câu đối của Cụ.

Cụ thường đàm đạo với anh em con cháu trong nhà, mỗi khi ông Cao Xuân Huy đi dạy học về thường cùng Cụ hiệu đính tra cứu sách vở.

Cụ giao tiếp được bằng tiếng Anh, Pháp, Hoa, Nhật, và giỏi cả về kỹ thuật, máy móc.

Lấy vợ tại Huế là bà Bùi thị Huyền, con cụ Bùi quang Điển, sinh được 2 người con.

Sau kết hôn với bà Hoàng thị Ba có 7 người con.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|

|

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
04-Mar-2019:
Cao Thị Băng Thanh
03-Mar-2019:
Nguyễn Thị Hoàng Lan
23-Feb-2019:
Vũ T Kim Anh
05-Jan-2019:
Cao Xuân Kiên
01-Dec-2018:
Cao Huy Hiển
Cao Huy Bảy
28-Nov-2018:
Cao Xuân Xang
09-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Quân
08-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng
07-Aug-2018:
Cao Xuân Tiến
06-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
Cao Xuân Hoàng Mỹ
03-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
12-Jun-2018:
Florent Cao
09-Jun-2018:
Romain Cao
02-Jun-2018:
Audrey Cao
Florent Cao

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français