Hoàng Tăng Bí - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
caoxuan.com
Cao Xuân Dục   –   Ngô Thị Trinh

Hoàng Tăng Bí

1881 – 1939
Nhà soạn tuồng
( Việt Nam )

Cao Thị Thuyên


Hoàng Minh Bàn
Hoàng Minh Giám
Hoàng Luyện Thiết
Hoàng Dụng Huyên

Con cụ Hoàng hy Thuần. Quán xã Động Ngạc, Từ Liêm, Hà Đông.

Cụ đỗ Cử nhân năm 26 tuổi (1906).Tham gia phong trào Đông Kinh nghĩa thục, dạy Hán văn.

Bị Pháp bắt sau vụ đầu độc lính Pháp ở Hà Nội. Đầu năm 1908, Nghĩa thục bị thu giấy phép, các cụ bị bắt, nhưng nhờ nhạc gia là cụ Cao xuân Dục đương làm Học bộ Thượng thư bảo lãnh nên được thả và chỉ bị an trí ở Huế. Ở đó, nhân gặp một khoa thi Hội (1910) cụ nộp quyển và đậu Phó bảng.

Cụ không làm quan, ra Hà nội mở trường tư dạy học, viết báo, phụ trách phần xã thuyết cho nhật báo "Trung Bắc tân văn" (của cụ Nguyễn văn Vĩnh).

Cụ có soạn một số vở tuồng kêu gọi lòng yêu nước.

"Đệ bát tài tử Hoa Tiêu Kí" (1923)

"Nghĩa nặng tình sâu" (1926)

"Thù chồng nợ nước" (1927)

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|

Cao Xuân Chuân
(1930 - 2009)
GS Vật Lý Nguyên Tử

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
24-Jan-2019:
Cao Thị Yên
05-Jan-2019:
Cao Xuân Kiên
01-Dec-2018:
Cao Huy Hiển
Cao Huy Bảy
28-Nov-2018:
Cao Xuân Xang
09-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Quân
08-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng
07-Aug-2018:
Cao Xuân Tiến
06-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
Cao Xuân Hoàng Mỹ
03-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
12-Jun-2018:
Florent Cao
09-Jun-2018:
Romain Cao
02-Jun-2018:
Audrey Cao
Florent Cao
08-May-2018:
Nguyễn Văn Dũng
07-May-2018:
Phạm Thu Hương
Phạm Thu Hà
06-May-2018:
Cao Xuân Liêm
Nguyễn Thị Lan Thanh
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn Ấu Nhiên
Nguyễn Hạo Nhiên
05-May-2018:
Nguyễn Văn Dũng
15-Apr-2018:
Cao Thị Lý
Cao Thị Hồng
Cao Xuân Hoạt
Nguyễn Hữu Phúc
12-Apr-2018:
Nguyễn Thị Minh Tâm
Cao Xuân Cẩm
Cao Xuân Khôi
Cao Huy Phương
01-Apr-2018:
Willier Frederique
Cao Xuân Khôi
16-Mar-2018:
Cao Thị Trâm
04-Mar-2018:
Cao Thị Nhụy
Nguyễn Hữu Phúc
Cao Thị Đóa
Cao Thị Diệm

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français