Hồ Thị Hạnh - caoxuan.com -
Gia Phả


|

|

|

Cao Xuân Thiệu
(1913 - 1995)
Công Chức - Diplomat

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
09-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Quân
08-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng
07-Aug-2018:
Cao Xuân Tiến
06-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
Cao Xuân Hoàng Mỹ
03-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
12-Jun-2018:
Florent Cao
09-Jun-2018:
Romain Cao
02-Jun-2018:
Audrey Cao
Florent Cao
08-May-2018:
Nguyễn Văn Dũng
07-May-2018:
Phạm Thu Hương
Phạm Thu Hà
06-May-2018:
Cao Xuân Liêm
Nguyễn Thị Lan Thanh
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn Ấu Nhiên
Nguyễn Hạo Nhiên
05-May-2018:
Nguyễn Văn Dũng
15-Apr-2018:
Cao Thị Lý
Cao Thị Hồng
Cao Xuân Hoạt
Nguyễn Hữu Phúc
12-Apr-2018:
Nguyễn Thị Minh Tâm
Cao Xuân Cẩm
Cao Xuân Khôi
Cao Huy Phương
01-Apr-2018:
Willier Frederique
Cao Xuân Khôi
16-Mar-2018:
Cao Thị Trâm
04-Mar-2018:
Cao Thị Nhụy
Nguyễn Hữu Phúc
Cao Thị Đóa
Cao Thị Diệm
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
caoxuan.com Facebook
English
Français
Cao Xuân Dục   –   Ngô Thị Trinh

Hồ Thị Hạnh


1905 – 1997
Sư bà Diệu Không
( Việt Nam )

Cao Xuân Xang


Cao Xuân Chuân

Sinh ngày 28 tháng 11 năm Ất tỵ (24-12-1905) tại làng An truyền, con Quận công Hồ Đắc Trung và bà Châu thị Lương. Quán làng An truyền, huyện Phú vang, tỉnh Thừa thiên.

Lấy chồng năm 1929, có 1 người con là GS Cao Xuân Chuân.

Sau khi nuôi con trưởng thành, bà đi tu, đạo danh Thích nữ Diệu Không, đạo vị Sư bà, hoạt động quần chúng Ni bà Việt nam. .

Sư bà có công đức sáng lập một số Ni viện Phật học, dịch các bộ kinh Duy ma cật, Lăng già tâm ấn, Di Lạc hạ sanh. Sáng tác: Thơ cố đô, Câu chuyện đạo lý, Hướng đạo hạnh.

Sư bà mất năm 1997.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français