Cao Xuân Chuân - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
caoxuan.com
Cao Xuân Dục   –   Ngô Thị Trinh
Cao Xuân Xang   –   Hồ Thị Hạnh

[edit]

Cao Xuân Chuân


1930 – 2009
GS Vật Lý Nguyên Tử
( Pháp )

Hoàng Thị Ái Thu

Cao Thị Thường Nga
Cao Thị Thường Như
Cao Xuân Phúc

Giáo sư Cao Xuân Chuân sinh năm 1930, du học tại Pháp, đỗ Tiến sĩ Khoa Học Vật Lý.

Về Việt Nam, Giáo sư làm Trưởng Ban Vật Lý Nguyên Tử tại Đại học Khoa học Saigon và giảng dạy tại các Đại học Saigon, Huế, Đà lạt.

Sau năm 1975, Giáo sư giảng dạy tại Viện Đại học Constantine, Algeria.

Giáo sư lập gia đình với bà Hoàng thị Ái Thu và có 3 con là Cao thị Thường Nga, Cao thị Thường Như và Cao Xuân Phúc (1967 – 1994). Hai nguời con gái hiện sinh sống tại Mỹ quốc.

Giáo sư Cao Xuân Chuân mất ngày 18 tháng 5 năm 2009 tại Antony, Pháp, hưởng thọ 79 tuổi.

GS Nguyễn Chung Tú, GS Đặng Đình Áng, GS Cao Xuân Chuân, TS Hồ văn Hoà

trong buổi trình Luận án Tiến sĩ Quốc gia Vật lý ngày 17/03/1975 tại Đại học Khoa Học Saigon.

GS Cao Xuân Chuân (giữa) ngày 17/03/1975.

_______________

Nghiên cứu của ông Chuân trên mạng báo Khoa Học Điện Tử (Electronic Journals

Tưởng nhớ cố Giáo sư Cao Xuân Chuân

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|

|

|

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
05-Sep-2019:
Đinh Thị Thanh Phương
Đinh Nho Sanh
Đinh Thị Bình
Đinh Thị Minh
26-Aug-2019:
Thạch Xuân Hùng
Thạch Xuân Sơn
Thạch Thị Hương
Thạch Thị Loan
Thạch Thị Mỹ
Thạch Xuân Thành
Thạch Thị Dung
25-Aug-2019:
Thái Minh Nghiêm
Thái Minh Hương
Thái Hùng Chương
Thái Hùng Ngọc
Thái Minh Đức
Đinh Thị Cẩm Hà
Thạch Thị Dung
Thạch Xuân Chi
Thạch Xuân Thi
24-Aug-2019:
10-Aug-2019:
Tạ Thị Nhỡ
15-Jul-2019:
12-Jul-2019:
Thomas Fernandez
Matéo Fernandez
29-Jun-2019:
Marcelo Fernanadez
Phan Chí Cao Dương
Thomas Fernandez
Matéo Fernandez
23-Feb-2019:
Vũ T Kim Anh
05-Jan-2019:
Cao Xuân Kiên
01-Dec-2018:
Cao Huy Hiển
Cao Huy Bảy
28-Nov-2018:
Cao Xuân Xang
09-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Quân
08-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng
07-Aug-2018:
Cao Xuân Tiến
06-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
Cao Xuân Hoàng Mỹ
03-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
12-Jun-2018:
Florent Cao
09-Jun-2018:
Romain Cao
02-Jun-2018:
Audrey Cao
Florent Cao

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français