Võ Gia Minh - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Nhữ
Cao Thị Soa   –   Võ Văn Chấp
Võ Văn Tân   –   Lê Thị Công

Võ Thị Phương Lan
Võ Thị Phương Sơn
Võ Quốc Thông
Võ Thị Phương Mai
Võ Thị Phương Nguyên

[edit]

Võ Gia Minh


1947 – 2019

( San Jose USA )

Võ Thái Phú
Võ Binh Quy
Võ Tất Thắng
Võ Thị Phương Nam
Võ Thị Phương Bắc
Võ Thị Nhiên Lợi

Vũ T Kim Anh

Võ T Phương Trâm

Học trường Chu Văn An (Tốt Nghiệp:1966)

Cử nhân Luật 1971

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín 1971

Võ Bị Thủ Đức 1972

QYV PTG Cần Thơ 7/1973

Giải Ngũ 1974

Về lại VNTT cho tới 30/4/75

Ngân hàng TP HCM 4/75

INDOVINA Bank 03/1990

Sang Mỹ 4/1991 - San Jose, CA - USA

Ông Võ Gia Minh qua đời tại USA ngày 14/12/2019, hưởng thọ 73 tuổi.

Cáo Phó

[edit]

?Bạn có thông tin về Võ Gia Minh?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français