Nguyễn Hữu Cung - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
caoxuan.com
Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Nhữ

Nguyễn Hữu Cung


1899 – 1993
Chưởng lý
( Canada )

Cao Thị Ngân


Nguyễn Thị Loan
Nguyễn Hữu Tiến
Nguyễn Hữu Vượng
Nguyễn Kim Liên

- Sinh ngày 12-10 năm Kỷ Hợi 1899.

- Con quan Tuần vũ Nguyễn hữu Đắc và bà Nguyễn thị Hai, quán làng Mọc chính Kinh,huyện Thanh trì,tỉnh Hà đông.

- Đỗ Tú tài tại Lycee d'Alger năm 1921. Đỗ Cử nhân tại Faculte de Paris năm 1925.

- Về Việt nam năm 1927. Sơ bổ Tri huyện Tư-Pháp năm 1928, thăng chức Tuần vũ.Rời Bắc Việt năm 1954.

- Phó Chưởng lý, Chánh Nhất Tòa Thượng thẩm Huế. Cố vấn Tòa Phá án. Về hưu năm 1968. Tị nạn sang Canada năm 1975.

- Mất năm 1993.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|

|

|

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
24-Jan-2019:
Cao Thị Yên
05-Jan-2019:
Cao Xuân Kiên
01-Dec-2018:
Cao Huy Hiển
Cao Huy Bảy
28-Nov-2018:
Cao Xuân Xang
09-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Quân
08-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng
07-Aug-2018:
Cao Xuân Tiến
06-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
Cao Xuân Hoàng Mỹ
03-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
12-Jun-2018:
Florent Cao
09-Jun-2018:
Romain Cao
02-Jun-2018:
Audrey Cao
Florent Cao
08-May-2018:
Nguyễn Văn Dũng
07-May-2018:
Phạm Thu Hương
Phạm Thu Hà
06-May-2018:
Cao Xuân Liêm
Nguyễn Thị Lan Thanh
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn Ấu Nhiên
Nguyễn Hạo Nhiên
05-May-2018:
Nguyễn Văn Dũng
15-Apr-2018:
Cao Thị Lý
Cao Thị Hồng
Cao Xuân Hoạt
Nguyễn Hữu Phúc
12-Apr-2018:
Nguyễn Thị Minh Tâm
Cao Xuân Cẩm
Cao Xuân Khôi
Cao Huy Phương
01-Apr-2018:
Willier Frederique
Cao Xuân Khôi
16-Mar-2018:
Cao Thị Trâm
04-Mar-2018:
Cao Thị Nhụy
Nguyễn Hữu Phúc
Cao Thị Đóa
Cao Thị Diệm

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français