Dòng họ Cao-Xuân
Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Tính

[edit]

Cao Thị Diệm

1895 – 1977

( Việt Nam )

Cao Xuân Thọ
Cao Thị Đóa
Cao Thị Nhụy

Trương Như Đính

Trương Thị Bính Cầu
Trương Như Tiên
Trương Thị Cẩm Nhung
Trương Thị Hoàng Cầm
Trương Thị Ngọc Liễn
Trương Thị Thạch Lộc
Trương Như Quân

- Con thứ 10 của cụ Cao xuân Dục và bà Lê thị Kính.

- Sinh ngày 17-03 năm Ất Mùi(11-04-1895) tại làng Thịnh mỹ.

- Lấy chồng năm 20 tuổi (năm Giáp Thân) tại Nghệ An, chồng là cụ Trương như Đính, có 7 người con.

- Cụ Diệm vào Saigon ở từ năm 1952.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Hình Ảnh || Liên Lạc || Tiếp tay - Help! || English || Français