Cao Xuân Châu Phố - caoxuan.com - 
Đền Thờ Hình Ảnh Gia Phả Tài Liệu Liên Lạc

Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Tính
Cao Xuân Thọ   –   Hà Thị Thanh Hải

Cao Thị Tịnh Nguyên
Cao Thị Băng Thanh
Cao Xuân Đông Vinh
Cao Thị Túy Hà

[edit]

Cao Xuân Châu Phố

1933 –
Luật Sư

Cao Xuân Tiêu

Vũ Đình Minh

Vũ Đình Long
Yi Kyi Ha

Yi Chung Lân
Yi Liên Châu

Đỗ Trung Học Đệ Nhất Cấp tại trường trung học Đồng Khánh (Huế) năm 1953. Gia nhập Không Quân, làm cho bộ Tổng Tham Mưu đến năm 1955.

Vào học trường Chu Văn An , đỗ Tú Tài năm 1957, tốt nghiệp Luật Khoa năm 1961. Làm Luật Sư Tòa Thượng Thẩm SaiGòn từ năm 1963 đến năm 1975.

Lấy chồng là Bác Sĩ Vũ Đình Minh, sanh con trai năm 1966, tên là Vũ Đình Long.

Năm 1966 ông Minh đi tu nghiệp và định cư một mình tại Mỹ. Bà Châu Phố và con ở lại Việt Nam.

Năm 1969 Bà Châu Phố tái hôn với ông Yi Kyi Ha, người Đại Hàn, tiến sĩ Luật, có được hai con là Lân (1970) và Châu (1971).

Qua Đại Hàn với chồng từ năm 1975, dạy Việt Ngữ tại Đại Học. Năm 1981 cùng với ba con di cư qua Mỹ, định cư tại California.

[edit]

?Bạn có thông tin về Cao Xuân Châu Phố?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2
Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français