Cao Xuân Châu Phố - caoxuan.com -
Nhà Thờ Cố Đông Hình Ảnh Tài Liệu Liên Lạc
Facebook
English
Français
caoxuan.com
Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Tính
Cao Xuân Thọ   –   Hà Thị Thanh Hải

Cao Thị Tịnh Nguyên
Cao Thị Băng Thanh
Cao Xuân Đông Vinh
Cao Thị Túy Hà

[edit]

Cao Xuân Châu Phố

1933 –
Luật Sư

Cao Xuân Tiêu

Vũ Đình Minh

Vũ Đình Long
Yi Kyi Ha

Yi Chung Lân
Yi Liên Châu

Đỗ Trung Học Đệ Nhất Cấp tại trường trung học Đồng Khánh (Huế) năm 1953. Gia nhập Không Quân, làm cho bộ Tổng Tham Mưu đến năm 1955. Vào học trường Chu Văn An , đỗ Tú Tài năm 1957, tốt nghiệp Luật Khoa năm 1961. Làm Luật Sư Tòa Thượng Thẩm SaiGòn từ năm 1963 đến năm 1975.

Lấy chồng là Bác Sĩ Vũ Đình Minh, sanh con trai năm 1966, tên là Vũ Đình Long. Năm 1966 ông Minh đi tu nghiệp và định cư một mình tại Mỹ, lấy vợ mới, để bà Châu Phố và con ở lại Việt Nam.

Năm 1969 Bà Châu Phố tái hôn với ông Yi Kyi Ha, người Đại Hàn, tiến sĩ Luật, có được hai con là Lân (1970) và Châu (1971). Qua Đại Hàn với chồng từ năm 1975, dạy Việt Ngữ tại Đại Học. Năm 1981 cùng với ba con di cư qua Mỹ, định cư tại California.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Gia Phả


|

|

|

|

... xem tiếp

Bổ túc mới nhất:
19-Feb-2019:
Vu T Kim Anh
Vu T Kim Anh
24-Jan-2019:
05-Jan-2019:
Cao Xuân Kiên
01-Dec-2018:
Cao Huy Hiển
Cao Huy Bảy
28-Nov-2018:
Cao Xuân Xang
09-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Quân
08-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng
07-Aug-2018:
Cao Xuân Tiến
06-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
Cao Xuân Hoàng Mỹ
03-Aug-2018:
Cao Xuân Hoàng Long
12-Jun-2018:
Florent Cao
09-Jun-2018:
Romain Cao
02-Jun-2018:
Audrey Cao
Florent Cao
08-May-2018:
Nguyễn Văn Dũng
07-May-2018:
Phạm Thu Hương
Phạm Thu Hà
06-May-2018:
Cao Xuân Liêm
Nguyễn Thị Lan Thanh
Nguyễn An Nhiên
Nguyễn Ấu Nhiên
Nguyễn Hạo Nhiên
05-May-2018:
Nguyễn Văn Dũng
15-Apr-2018:
Cao Thị Lý
Cao Thị Hồng
Cao Xuân Hoạt
Nguyễn Hữu Phúc
12-Apr-2018:
Nguyễn Thị Minh Tâm
Cao Xuân Cẩm
Cao Xuân Khôi
Cao Huy Phương
01-Apr-2018:
Willier Frederique
Cao Xuân Khôi
16-Mar-2018:
Cao Thị Trâm
04-Mar-2018:
Cao Thị Nhụy
Nguyễn Hữu Phúc
Cao Thị Đóa
Cao Thị Diệm

Hình Ảnh || Liên Lạc || English || Français