Dòng họ Cao-Xuân
Cao Xuân Dục   –   Lê Thị Tính

Cao Thị Diệm
Cao Xuân Thọ

[edit]

Cao Thị Đóa

1908 – 1975

( Việt Nam )

Cao Thị Nhụy

Nguyễn Hữu Phúc
Thái Cửu

- Con thứ 16 của cụ Cao xuân Dục và bà Lê thị Tính.

- Sinh ngày 24-10 năm Mậu thân (17-11-1908) tại Thừa thiên, Huế. Mất năm 1975 tại Văn Lâm.

- Tại Thịnh mỹ,làm kế thất của ông Tri phủ Nguyễn Hữu Phúc. Sau đó ly dị.

- Ngày 18-02 năm Đinh hợi (10-03-1947),tại Nghệ an,tái hôn với ông Giáo sư Thái Cửu,quán làng Văn lâm,huyện Can lộc,tỉnh Hà tĩnh.

[edit]

?Bạn có thông tin về người này?
Nếu bạn biết password xin bấm vào [đây - edit] để bổ túc tiểu sử.
Nếu không biết password xin bấm vào [đây - send info] để gửi qua email.
Chúng tôi sẽ đọc qua và đăng lên mạng. Cảm ơn.

Tra liên hệ giữa hai người

Tên người 1

Tên người 2Hình Ảnh || Liên Lạc || Tiếp tay - Help! || English || Français